'Behoud IJssportcentrum Eindhoven' on tour...

donderdag 07 mei 2015

Banner voor  het behoud van 'onze' ijsbaan

Tijdens één van zijn eerste flyeracties liep Peter Touw (rechts op de foto) tegen een voorstander van het behoud van de ijsbaan aan die spontaan aanbood om belangeloos een mooie banner te laten produceren bij zijn bedrijf (het bedrijf wil graag buiten beeld blijven). Het frame kregen we er in bruikleen bij voor zolang als nodig. 

4 bij 2 meter moest het worden zo luidde de opdracht waarmee we maandag middag rond de tafel gingen. Het moest de verenigingen en de diverse sporten samenbrengen én het moest een in één oogopslag pakkende slogan bevatten... Oja én als klap op de vuurpijl moest het ontwerp dezelfde dag klaar zijn. Het werd nachtwerk maar, al zeg ik het zelf, het resultaat valt me niet tegen nu het klaar is. 

Ik ben trots als een haantje dat ik hier mijn steentje aan heb kunnen bijdragen en ik hoop dat het in de gemeenteraad ook op juiste waarde geschat gaat worden!

On tour

De banner figureerde vanavond al op de ijsbaan in een promotievideo die gemaakt wordt met daarin aandacht voor alle sporten die er in verenigingsverband plaatsvinden op de ijsbaan en dreigen te verdwijnen uit Eindhoven.

Vrijdag staat de banner in het stadion van FC Eindhoven de aandacht te trekken tijdens de wedstrijd tussen de lokale FC en MVV uit Maastricht (te zien op Fox-sport), zaterdag is hij te bewonderen op De Markt in het centrum van Eindhoven en zondag is het de bedoeling dat hij bij het PSV-stadion aan de PSV-laan is te bewonderen (alles onder voorbehoud).

Meer suggesties zijn van harte welkom...

 

Durf te vragen...

vrijdag 01 mei 2015

Kritische kanttekeningen bij de commissienotitie

Geachte Eindhovenaren, ijssportcentrumgebruikers en politiek betrokkenen...

Dit zijn enkele van de kritische kanttekeningen die door mij zijn voorgelegd (namens Kemphanenfan, de fansite van Eindhoven Kemphanen) aan verschillende politici en partijen in de Eindhovense gemeenteraad in verband met de commissienotitie Sportvisie 2015-2019, in eerste instantie ook in een verkorte versie aan de Wethouder die mij de toezegging deed dat de antwoorden woensdag in de bespreking met de verenigingen zouden volgen (helaas niet dus).

Ook ik begrijp dat het openhouden van het ijssportcentrum een kwestie is van veel geld. Wat ik niet begrijp en wat Wethouder Van Kaathoven, met alle respect voor haar, ook niet lijkt te kunnen uitleggen is de discrepantie tussen de aan de ijsbaan toebedeelde 'kosten' vanuit de gemeente en de werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de exploitatie van de ijsbaan.

Er worden kosten doorberekend aan de ijsbaan vanuit de gemeente die onevenredig zijn en daardoor lijkt het alsof de ijsbaan een 'bodemloze put' is. 439.000 euro aan indirecte personeelskosten op het gemeentehuis zijn verweven in de kostenonderverdeling van de ijsbaan (na sluiting levert dat een besparing van 1.000 euro (nee dit is geen typefout)), 428.000 euro wordt er onder de noemer van overheadkosten doorgesluisd terwijl de werkelijk gemaakte kosten voor de ijsbaan niet veel meer dan 110.000 euro bedragen. Daar bovenop worden er ook nog eens 159.000 euro aan overige exploitatiekosten opgevoerd.

Kortom een 'ruime' 700.000 euro, onderdeel van het zogenaamde exploitatietekort van de ijsbaan, zal niet worden 'bezuinigd' als de ijsbaan sluit op 1 juli 2016. Ik spreek nadrukkelijk van sluit omdat uit de bijeenkomst die de verenigingen hebben gehad afgelopen woensdag blijkt in niets dat dit besluit wordt herzien.

Overigens wordt er door velen gesproken over de duurzaamheid en het goedkoper kunnen laten draaien van de ijsbaan. De ijsbaan is, ondanks dat hij technisch iets verouderd is, in een zeer goede staat . En op grond daarvan zullen er binnen een termijn van vele jaren geen grootschalige kosten gemaakt hoeven worden zoals in de commissienotitie wel wordt gesuggereerd.

De energiekosten (275.000 euro, een hoop geld maar slechts een klein deel van de kosten) zouden al jaren geleden verlaagd kunnen zijn, echter de vergevorderde plannen daarvoor zijn nooit uitgevoerd (isolatiemaatregelen, plaatsing van zonnepanelen en het terug laten vloeien van warmte van de koeltechniek van de ijsbaan naar de warmtevoorziening van het zwembad). Er zijn door de gemeente gelden gereserveerd voor het noodzakelijke grootonderhoud aan de ijsbaan van 10.000.000 euro. Dit geld is echter nooit gebruikt (?) tenminste niet voor de ijsbaan.

Naast de vragen over de kosten zijn er ook vraagtekens gezet bij de bezoekersaantallen die genoemd worden in de factsheets die gebruikt zijn bij het tot stand komen van de voor ons zo 'pijnlijke keuze'. Er is door de Wethouder en haar commissie geen gedegen onderzoek gedaan getuige het verrassende feit dat zij niet op de hoogte was van de dossiers, rapporten, de werkelijke cijfers en uiteenlopende feiten.

De Eindhovense Sportraad, welke volgens de commissienotitie zeer nauw betrokken is geweest bij de Sportvisie, heeft reeds eind 2014 het advies uitgebracht om het ijssportcentrum niet te sluiten en is het tot op heden niet eens met de voorgenomen sluiting. De commissienotitie vermeld hier niets over.

Genoeg stof tot nadenken over de verkeerde pijnlijke keuze op basis van onjuiste cijfers en verdraaide feiten die gaat worden gemaakt als het aan de coalitie ligt. Hopelijk heeft u (en dan bedoel ik natuurlijk uw partij) voor mij de antwoorden op al onze vragen, opmerkingen en aanmerkingen wel. Het kan en mag toch niet waar zijn dat zo iets moois verdwijnt omdat het grote publiek in de luren wordt gelegd.

De politiek heeft heel slim de media gezocht met hun cijfers en feiten en op basis van die cijfers en feiten is de publieke opinie al beïnvloed. De ijsbaan kost veel geld, de bezoekersaantallen lopen terug en er moet bezuinigd worden... in het Eindhovens Dagblad is de ijsbaan al dicht.

Durf te vragen, maar verwacht geen antwoorden!

 

Bijeenkomst was één grote poppenkast

donderdag 30 april 2015

'Alleen een wonder kan onze ijsbaan open houden...'

Woensdagavond mocht ik (Willem Rijkers) getuige zijn van de bijeenkomst op de ijsbaan waarbij Wethouder Bianca van Kaathoven haar visie over het plan om de ijsbaan te sluiten zou toelichten aan de verenigingen die gebruikmaken van de ijsbaan. Daarnaast zou er gelegenheid zijn tot vragen. De insteek leek goed, maar wat we voorgeschoteld kregen was naar mijn (on)bescheiden mening één grote façade.

De coalitie en het college van B&W van 'de stad van mijn ijshockeyclub' heeft besloten en de Wethouder toont vooral begrip voor hoe gevoelig dat voor ons allemaal wel niet moet zijn. Zij spreekt over onze geëmotioneerde reacties maar onder tussen heeft ze werkelijk geen idee waar het over gaat en waar ze over praat. Het draait haar er vooral om dat de niet leuke pijnlijke keuze die gemaakt is gaat worden uitgevoerd.

Zonder de nodige kennis van feiten, cijfers en dossiers

Heel veel goed geformuleerde vragen vanuit de verenigingen die zich terdege hadden voorbereid en vooral een zichtbaar alles behalve ontspannen Wethouder Sport die:

  • geen antwoorden gaf over de juistheid of onjuistheid van de cijfers en feiten...
  • geen antwoord had op de vragen over de extreem hoge, deels absoluut onverklaarbare, kosten die vanuit de gemeente toebedeeld zijn aan de ijsbaan...
  • geen idee had wat er al dan niet gemoderniseerd moet worden aan de ijsbaan (die overigens in een buitengewoon goede technische staat verkeerd), maar wel heel hard roept dat de ijsbaan een 'verouderde accommodatie' is...
  • geen weet had van reserveringen die in het verleden door de gemeente zijn gemaakt om de ijsbaan te kunnen aanpassen aan deze tijd (een bedrag van 10 miljoen euro)...
  • geen antwoord gaf op de vragen over dossiers uit 2011 (de Wethouder had geen idee wat er destijds is afgesproken met de betrokkenen over de ijsbaan) en inhoudelijk niet wenste in te gaan op rapporten die er liggen...
  • na wat blijkt de boel misleid over de rol van de Eindhovense Sport Raad (deze hebben in december al aangegeven dat ze het hier niet mee eens gaan zijn)...
  • werkelijk geen enkele concrete toezegging heeft gedaan...
  • niet één vraag fatsoenlijk kon beantwoorden met een simpel JA of NEE.

Poppenkast

De bijeenkomst vanavond met de wethouder was een vooropgezette poppenkast bedoeld om straks te kunnen zeggen dat ze in gesprek is gegaan met de gebruikers van de ijsbaan maar dat het helaas niet tot andere inzichten heeft geleid.

Het enige dat de ijsbaan kan redden is de hoop dat er minimaal 2 leden van de gemeenteraad uit de coalitie van de SP, PvdA, Groen Links of D66 beseffen dat ze keihard bedonderd zijn door de Wethouder en haar 'spindoctors' met misleidende cijfers en onjuiste feiten. De ijsbaan moet dicht, dat was wel duidelijk... het is in mijn ogen vooral tijdrekken en daarna nog slechts een kwestie van een klap met de hamer er op!

Laten we er 19 mei alles aan doen om duidelijk te maken aan de voltallige gemeenteraad dat we het hier nooit mee eens zullen zijn.

 
«StartVorige2122232425262728VolgendeEinde»

Wedstrijd

HET ZIT 

ER WEER OP

TOT ZIENS IN

SEIZOEN

2017-2018

Disclaimer

Internet

Gepubliceerde informatie op internet (www.kemphanenfan.nl) is uitsluitend bedoeld ter inzage. Er berust copyright van Kemphanenfan.nl op alle documenten van de vernoemde webpagina's.

Zonder nadrukkelijke toestemming van Kemphanenfan.nl is het doorgeven en gebruiken van deze informatie voor andere dan niet-commerciële doeleinden nadrukkelijk verboden.

Copyright en correspondentieadres

www.kemphanenfan.nl
E-mail: info@kemphanenfan.nl